@

Krigsmynter i nødmetall

© Samlerhuset

Krigsmynter i nødmetall ble utgitt av okkupasjonsmakten i Norge under 2. verdenskrig. Jern og sink ble nye myntmetaller i krisetid.

Jern- og sinkmynter under 2. verdenskrig

  1. april 1940 invaderte tyske tropper Norge. Straks ble norske myndigheter og folk underlagt okkupasjonsmaktens regler og styre. Mynter i mindre edle metall, nærmere sagt i jern og sink, ble utgitt. Tradisjonelle myntmetaller som kobber og nikkel var nemlig en viktig ressurs for tysk krigsmateriellproduksjon.

Mynter i jern fra 1. verdenskrig

Nordmenn fikk erfaring med jernmynter, i kjølevannet av 1. verdenskrigs herjinger i Europa. Dette ble ble foreslått videreført av det tyske regimet. 1-øremyntene fra 1941, 2-øringene fra 1943 og 5-øremyntene fra 1941 ble derfor preget i jern. De store ørevalørene ble vedtatt produsert i en sinkblanding. De første myntene i sink fra 1941 viste seg å være av for dårlig legering. Metallet mørknet fort og man tok ofte feil mellom jern- og sinkmynter. Året etter tilsatte man derfor en mikroskopisk mengde ekstra aluminium i metallblandingen. De norske kronemyntene under 2. verdenskrig ble erstattet av skillemyntsedler med valørene 1 og 2 kroner.

Motiv på nødmyntene i jern og sink

Nødmyntene i krisemetall fra 2. verdenskrig bærer motiv av riksvåpenet uten krone, innskriften NORGE, Nidaros erkebispevåpen Olavskorset, valøren og tre stykk treenighetssymboler, også kalt trikvetra. Alt dette, foruten Olavskorset, ble vedtatt 8. mars 1941 av rikskommisæren. Erkebispevåpenet Olavskorset fikk hyttemester R. Støren ved Den Kongelige Mynt æren for å ha innført.

Opplag på norske krigsmynter i nødmetall

De fleste årgangene av krigsmyntene i nødmetall, bortsett fra 50-øren fra 1945, er utgitt i relativt store opplag. Men siden mange er preget i jern er forringelsen et faktum og mange har dårlig kvalitet. Den dårlige sinklegeringen fra 1941 gjorde også at myntene fra dette året ble lette ofre for tidens tann. Til tross for dette kan samlere fremdeles kjøpe norske okkupasjonsmynter til fornuftige priser, mynter som er autentiske tidsvitner på et okkupert Norge. Kanskje er myntene underestimerte av samlere i det ganske land?

Google Ads Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod temporLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod temporLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod temporLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod temporLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod temporLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod temporLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod temporLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor