@

Ikke alle mynter kommer fra Kongsberg

Ikke all mynt har blitt preget på Kongsberg siden 1686. Halvskilling fra 1841 er en av myntene som har blitt preget i Christiania, på Akershus Festning.

Den Kongelige Mynt på Kongsberg ble etablert i 1686, og de fleste antar at norsk mynt siden da har blitt preget her. Det er en sannhet med modifikasjoner. Carl XIV Johans ½-skilling fra 1841 er et eksempel på at ikke all norsk mynt kommer fra Kongsberg.

Halvskilling 1841 preget på festningen

½-skilling fra 1841 finnes i to utgaver, som avbildet i myntkatalogen: En med og en uten stjerne mellom hammerskaftene, en preget på Kongsberg og en på Akershus Festning.

Da man skulle prege halvskillingsmynter i 1841 var det nylig kjøpt inn en ny myntpregemaskin til Norge. Maskinen ble først plassert på Akershus Festning for testproduksjon, og et stort antall ½-skillinger ble preget på festningen. For å skille disse fra Kongsberg-myntene, ble det inngravert en stjerne mellom hammerskaftene på myntene fra Kongsberg.

Myntpregning ved Akershus Festning

Halvskillingen fra 1841 er ikke den første mynten preget i området ved Akershus Festning. I perioden 1628-1695 lå det et privat drevet myntverk i det som nå heter Myntgaten. Det var den kjente Christiania-familien Grüner som drev myntverket, den samme familien som gav navnet til det som i dag er den populære bydelen Grünerløkka i hovedstaden vår. Alle de store norske sølvmyntene fra perioden 1628 til 1686 ble preget ved dette private myntverket, og disse myntene regnes som noen av de vakreste som er preget i Norge. Bygningen som huset det private Grüner-myntverket ble revet på 1870-tallet, men historien lever fortsatt videre gjennom gatenavnet.

I tillegg ble det preget mynter av Christian II da han forsøkte å erobre Akershus Festning. Som del av en våpenstillstand fikk han låne myntmester og myntredskap. Christian II var da ikke konge, etter at han ble tvunget til å avgå i 1523. Forsøket endte i fiasko for ekskongen.

Google Ads Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod temporLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod temporLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod temporLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod temporLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod temporLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod temporLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod temporLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor