@

Karl Johan 1 speciedaler 1833

Spesidaleren fra 1833 er så sjelden at vi måtte nøye oss med varianten fra 1829. © Samlerhuset.

Karl Johans 1 speciedaler 1833 ble preget i svært få eksemplarer. Faktisk vet ingen egentlig hvor mange som ble preget. Mange var det i hver fall ikke.

Det ble preget hele 132 000 1 speciedaler i 1827, og skal man ha en Karljohansmynt er dette en overkommelig pris. Det kan være nettopp på grunn av dette at speciedaleren fra 1833 ikke ble preget like hyppig. Men selv med dette som bakgrunn, er denne sjelden.

 

Speciedaler 1833 høyst usikker

Til sammen ble det preget 106 100 sølvmynter av typen speciedaler i 1833 og 1834. Det er imidlertid ingen som helt vet hvordan myntene ble fordelt. Vanligvis ble hvert års preging nøye nedtegnet. Av og til, derimot, skjer det en glipp. Og det har skjedd med 1833.

Regnskapet forteller at det i 1834 ble preget til sammen 106 100 mynter. Vi vet også at det ble preget 1520 halvspeciedaler i 1833. Men vi vet ingenting om speciedaler for vårt år. Likevel vet vi altså at det finnes flere 1 speciedaler 1833. Men hvor mange, vet vi ikke. Det kan være så lavt som 15-20. Det er uansett svært få ganger den har blitt solgt.

Svært mange av disse myntene ble smeltet om også.

 

Sølv var etterspurt

Sølv var etterspurt på denne tiden. Norge var i ferd med å bli sterkere økonomisk, men 1833 var bare kort tid unna en svært vanskelig tid. Ekstrainnbetalingen av sølv i 1816, kjent som sølvskatten, var ubarmhjertig. Tiden etterpå var også tøff. Sedler som var verd 1 speciedaler, kunne ikke veksles inn til en speciedaler i sølv før i 1844. Norge hadde bare nylig betalt krigsgjelden sin.

Til sammen var det fire ganger at Karl Johans speciedaler passerte 100 000 eksemplarer for ett år. Og det var på 13 pregningsår. Til sammenlikning passerte sønnen Oscar I 100 000 seks av åtte preginger. Sølv var rett og slett svært etterspurt. Det er derfor grunn til å tro at både 1833 og 1834 i stor grad ble smeltet om.

1 speciedaler 1833 regnes som en av de virkelig sjeldne myntene, og kan gå for svært høye priser, dersom de da i det hele tatt blir lagt ut.

Google Ads Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod temporLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod temporLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod temporLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod temporLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod temporLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod temporLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod temporLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor