@

Carl XIV Johans kastepenge fra 1818

Carl XIV Johans kastepenge fra 1818

Kastepenge, eller kastemynt, var en mynt man preget og utga for at man skulle ha noe å kaste ut til folk på torg og gater ved store høytider, som for eksempel kongelige begravelser eller kroninger. Den første kastepengen i Skandinavia ble utgitt i forbindelse med Gustav Vasas kroning i Uppsala i 1528. Danmark-Norge fulgte opp med kastepenge til kong Christian IVs kroning i 1596 i København.

Carl XIV Johans kastepenge fra 1818

Carl Johans kroning i 1818

Da Carl XIV Johan lot seg krone til Norges konge i Trondheim i 1818, hadde det ikke vært noen kroning i Norge siden 1514. Det var ikke kongen selv som tok initiativet til produksjonen av kastemynt, det var det stattholderen i Norge, grev Carl Mörner, som gjorde. Han mente at en middels valør ville utligne differansen mellom kongens utgifter og «glede(n) det enkle folk vil ha av dette».

Norsk kastemynt med «svensk» randskrift

Folket fikk riktignok glede av utmyntet sølv, men kongen rakk ikke gi beskjed om at «Norge» skulle stå først i randskriften. Stikk i strid med det norske Stortingets vedtak, sto det på de nye norske kastepengene: «CARL XIV JOHAN SV. OG NORG. K. KRONET 1818». På reversen sto Carl XIV Johans valgspråk: FOLKETS KJÆRLIGHET MIN BELØNNING». Kastepengen ble slått på myntverket i Kongsberg. Selv om kastepenge offisielt sett er en mynt, blir den ofte beskrevet som en medalje, penge eller et sølvstykke fremfor mynt ettersom vekten skiller seg fra datidens myntsystem.

Google Ads Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod temporLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod temporLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod temporLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod temporLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod temporLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod temporLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod temporLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor