@

Kong Carl XV

Norges Konge: 1859 - 1872

Kong Carl XV, eller Karl IV, hadde store ønsker og planer om å styre både Norge og Sverige etter eget hode, men verken den norske eller svenske regjeringen ønsket i særlig grad å følge kongens vilje. Han var imidlertid begavet og hadde et vinnende og folkelig vesen som gjorde ham populær i vide kretser.

På den tiden Carl XVs mynter ble preget var det mange ivrige myntsamlere i Norden. Derfor finner vi av og til helt fantastiske vakre eksemplarer av hans mynter. Disse må ha havnet i en samling allerede ved utgivelsen og har deretter vandret fra samling til samling uten noen gang å ha vært i sirkulasjon. Fra Carl XVs regenttid stammer også de sjeldneste myntene fra hele unionstiden.

For å se Kong Carl XV norske myntutgivelser, klikk her!

Om Kong Carl XV:

Født: 3. mai 1826

Ektefelle:  Louise av Nederland

Norges konge: 1859 – 1872

Valgspråk: «Land skal med lov bygges»

Forgjenger: Kong Oscar I

Etterkommer: Kong Oscar II

Google Ads Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod temporLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod temporLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod temporLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod temporLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod temporLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod temporLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod temporLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor