@

Om katalogen, Samlerforlaget og Samlerhuset

Norges Mynter er en myntkatalog som produseres av en uavhengig redaksjon i Samlerforlaget Norges Mynter. Samlerforlaget eies av Samlerhuset. Prisene i katalogen er de store mynthandlernes antatte utsalgspris, og ved salg til handlere kan en ikke forvente å få full katalogpris. Det har de siste par årene vært store svingninger i gull- og sølvprisene. Markante endringer i metallverdi eller andre forhold, kan medføre at enkelte mynter vil kunne øke i utsalgspris utover gitt katalogpris.

Katalogen er ment som en oversikt over mynter, der mange av dem som ble preget og omtrent hvor mye man kan forvente seg at prisen ligger på. Verken katalogen eller norgesmynter.no tilbyr kjøp eller salg.

 

Norges Mynter – Norges største myntkatalog

Norges Mynter første og 48. utgave. Samlerhuset Samlerforlaget Norges Mynter
Norges Mynters første utgave, utgitt i 1971, øverst til høyre. Den var i A6-størrelse (10,5 x 14,8 cm). Fra og med 2002-utgaven ble den betydelig større, 20,5 x 24 cm).

Katalogen Norges Mynter har vært Norges ledende myntkatalog i 50 år, siden den første gang kom på markedet i 1971.  Myntinteressen i Norge eksploderte på slutten av 1960-tallet, da millioner var på leting etter den sjeldne 2 øringen fra 1968. Dette var den direkte foranledningen for at myntsamling ble til en folkehobby. Den nyvunne interessen avstedkom behovet for en katalog med en lettfattelig oversikt over alle Norges mynter i moderne tid, med tilhørende verdiangivelse. Norges Mynter har alltid konsentrert seg om perioden etter 1814, altså unionstiden med Sverige og Norges selvstendighetsperiode. Dermed er ikke mynter laget i dansketiden tatt med.

Den første utgaven ble utgitt av Terje S. Sørensen og Tore Sørensen i mai 1971. Det var et tynt hefte på 18 nummererte sider uten bilder. Myntene var fordelt etter verdi først og konge etterpå. Det er en interessant øvelse i så vel forståelse av inflasjon som effekten av økt samleinteresse at en 1 speciedaler i sølv fra 1819  i 1971 ble verdsatt til 1 600 kroner. I 2018-katalogen står den verdsatt til 100 000 kroner. De første tre utgavene hadde ikke bilder, mens den fjerde hadde bilder bakerst, sortert etter verdi, med speciedaler først.

På 1980-tallet ble Norges Mynter forandret slik at bildene ble med i presentasjonen av informasjonen av myntene. I 2002 forandret katalogen Norges Mynter stil. Den ble større, og inndelingen ble snudd på hodet slik at de ble fordelt inn først etter monark, og så etter verdi. Norgesmynter.no er den nye nettutgaven av denne katalogen. Innhold og prisgivelser er i utgangspunktet helt like i papirutgaven og nettutgaven, men i nettutgaven vil priser bli oppdatert løpende etter behov, mens papirutgaven kun har prisoppdateringer en gang i året, på papirutgavens utgivelsestidspunktet.

 

Samlerforlaget Norges Mynter

Norgesmynter.no driftes og eies av Samlerforlaget Norges Mynter AS, som er et heleid datterselskap av Samlerhuset Norge AS. Samlerforlaget Norges Mynter gir bare ut “Norges Mynter”.

Prisene utarbeides av en uavhengig redaksjon bestående av sentrale norske mynthandlere og skal gjenspeile alminnelige omsetningspriser hos profesjonelle mynthandlere. Prisene for Norges mynter fra 1814 til i dag er basert på utallige auksjoner og transaksjoner mellom forhandlere og samlere gjennom hele året. For medlemmene av komiteen er det viktig at samtlige norske mynter blir vurdert slik at alle samlere av norske mynter skal få nytte av myntkatalogen Norges mynter.

 

Samlerhuset

Samlerhuset logo
Samlerhuset eier samlerforlaget Norges Mynter, som gir ut Norges Mynter

Samlerforlaget Norges Mynter er heleid av Samlerhuset AS. Samlerhuset er også eier av Det Norske Myntverket, tidligere Den Kongelige Mynt.

Samlerhuset er Europas største distributør av samleobjekter, inkludert mynter og medaljer. Selskapet har eksistert siden 1994, og har utvidet seg utenfor landegrensene. De har kontorer i til sammen 16 land. Disse er Norge, Sverige, Danmark, Finland, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Tsjekkia, Storbritannia, Tyskland, Slovakia, Ungarn, Irland, Belgia og Kina. De er også største største eier av fagmessen World Money Fair, som hvert år samler nasjonalbanker, myntverk, produsenter av mynt-teknologi og edelmetallaktører i Berlin. Selskapet er 100 % norskeid. Samlerhuset har utviklet seg til å være en av de ledende aktørene innen salg av mynter og medaljer.

Vi håper både den digitale og den papirbaserte myntkatalogen tilfredsstiller samlerens ønsker, og gir svar på spørsmål fra myntenes fascinerende verden. Har du synspunkter eller ønsker som kan utvikle katalogen ytterligere, eller har du oppdaget noen feil, er vi takknemlig om du tar kontakt.

Postadresse

Samlerforlaget Norges Mynter AS

Postboks 523

1411 Kolbotn

 

Besøksadresse

Samlerforlaget Norges Mynter as v/Samlerhuset

Rosenholmveien 25

1414 Trollåsen

 

Organisasjonsnummer: NO 871 189 862 MVA