@

Kong Olav Vs dyremyntserie

© Samlerhuset

Dyremyntserien fra Olav V er en av Norges mest omdiskuterte myntrekker. Riksløven måtte vike for hest, elghund, kjøttmeis, bie, elg, orrhane og ekorn som motiv på de nye norske myntene da Olav ble konge.

Striden om kong Olav Vs første myntserie

Etter kong Haakon VIIs død 21. september 1957 skulle nye norske mynter utformes. Kong Olav V skulle innsettes som monark i norsk mynthistorie. Det var delte meninger om hvordan den nye myntrekken skulle se ut.

Myntgravør ved Den Kongelige Mynt Øivind Hansen lagde i tråd med mynthistoriske konvensjoner et forslag til ny myntrekke. Samtidig presenterte også kunstprofessor Per Palle Storm også et forslag. At noen utenfor myntverket leverte bidrag til utforming av en norsk mynt var uvanlig, men Palle Storm satt i komiteen som skulle utforme myntenes preg. Det ble en kamp mellom kunstprofessor Per Palle Storm og myntgravør Øivind Hansen.

Finansdepartementet velger dyremyntserien

Den Kongelige Mynt laget prøvemynter av både Øivind Hansen og Per Palle Storms forslag. De to bidragene var svært forskjellige: Øivind Hansens mynt er forsynt med et kronet monogram på adversen og stor valørangivelse på reversen, mens Per Palle Storms utgave viser kongen iført uniformskrave med generaldistinksjoner på adversen og en meis med mark i nebbet på reversen. Finansdepartementet endte med å velge Per Palle Storms dyreserie.

Overså numismatiske retningslinjer for preg på norske mynter

Etter Haakon VIIs død la Riksarkivets heraldiker Hallvard Trætteberg, Kunstindustrimuseets direktør Thor B. Kielland og Myntkabinettets bestyrer Carsten Svarstad frem en plan for heraldiske og numismatiske retningslinjer for preg på norske mynter. Disse retningslinjene ble tilsidesatt da valget falt på myntene med dyremotiv.

De nye norske myntene ble forsinket

Striden om de nye norske myntene førte til at prosessen med å sette den nye myntrekken i produksjon ble utsatt gang på gang. Høsten 1958 ble myntsaken omtalt flere ganger i avisen Verdens Gang (VG). 20. september 1958 lød overskriften: «Hvorfor kommer ikke de nye myntene våre?» Ifølge ekspedisjonssjef Lorentzen i Finansdepartementet var det fremdeles uvisst når spørsmålet skulle behandles, og bakgrunnen var at det forelå to forslag å ta stilling til.

Dyremyntserien vakte reaksjoner

Valget av Per Palle Storms dyreserie for den nye norske myntrekken vakte reaksjoner. Så stor oppmerksomhet fikk myntserien at den til og med ble tatt opp til drøfting i Stortingets spørretime i november 1958.

Google Ads Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod temporLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod temporLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod temporLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod temporLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod temporLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod temporLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod temporLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor