@

Kong Oscar II

test OSCAR-II

Norges Konge: 1872 – 1905

Oscar II, som var norsk konge frem til unionsoppløsningen i 1905, ble kronet i Nidarosdomen i 1873. Han var blant annet forfatter av historiske verker og diktsamlinger. Han forsonlige holdning i 1905 bidro til å avverge krigsfaren og sikre et fredelig oppgjør mellom de to nabolandene.

Like etter at kong Oscar II overtok som konge, forlot Norges speciedalere og skilling til kroner og øre i det vi gikk fra sølv- til gullmyntfot. Det var en formidabel revolusjon i vårt pengevesen, som i ettertid la grunnlaget for et nytt samleområde.

Oscar IIs mynter er de som er enklest å finne i dag av 1800-tallets mynter, men også her finnes sjeldenheter. Det er enkelt å skille mellom norske og svenske mynter fra denne perioden: For portrettmynter gjelder det at mynten er fra det landet som nevnes først. For øremynt skrives øre med ø dersom mynten er norsk, og med ö hvis mynten er svensk.

For å se Kong Oscar II norske myntutgivelser, klikk her!

Om Kong Oscar II:

Født: 21. januar 1829

Ektefelle:  Sofia av Nassau

Norges konge: 1872 – 1905

Valgspråk: «Broderfolkenes vel»

Forgjenger: Kong Carl XV

Etterkommer: Kong Haakon VII

Google Ads Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod temporLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod temporLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod temporLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod temporLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod temporLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod temporLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod temporLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor