@

Kong Oscar I

test caption test

Norges Konge: 1844 - 1859

Oscar I var i sine yngre år en reformvennlig og liberal konge. Han arbeidet for religiøs toleranse og for reformer innen fattigvesenet, og gjorde seg til talsmann for fengselsreformer som ble satt i verk i Norge. Etter revolusjonsåret 1848 ble han imidlertid stadig mer konservativ, samtidig som han var sterkt opptatt av utenrikspolitikk. Han var utslitt og syk da kronprinsen trådte inn som regent i 1857.

Under Oscar Is regentperiode fortsatte utmyntingen av vakre hel- og halvspeciedaler på Kongsberg. Det ble også preget 24-skillinger og 12-skillinger i sølv, men ingen kobbermynter. Ingen av myntene hører med til de virkelig store sjeldenhetene i norsk mynts pregehistorie.

Oscar I – en nyskapende myntherre
Kong Oscar Is mynter er unike ettersom alle kongeportrettenes myntstempler ble skåret ut av verdens første kvinnelige myntgravør. Lea Ahlborn, som hun het, lagde flotte stempler til 1-speciedaler, ½-speciedaler, 24-skilling og 12-skillingsmyntene. Yrket hadde hun arvet fra sin far Ludvig Persson Lundgren. I tillegg til flotte adversportretter fikk man også byttet ut riksvåpenløvens hellebard. I stedet innførtes en kort øks, slik myntene hadde i middelalderen. Oscar I utga bare sølvmynter av en viss verdi siden Carl XIV Johans omfattende kobbermyntproduksjon mettet markedet lenge etter kongens død.

For å se Kong Oscar I norske myntutgivelser, klikk her!

Om Kong Oscar I:

Født: 4. juli 1799

Ektefelle:  Josefine

Norges konge: 1844 – 1859

Valgspråk: «Ret og sandhed»

Forgjenger: Kong Carl XIV Johan

Etterkommer: Kong Carl XV

Google Ads Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod temporLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod temporLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod temporLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod temporLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod temporLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod temporLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod temporLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor