@
test archive

Kong Oscar II

Oscar II, som var norsk konge frem til unionsoppløsningen i 1905, ble kronet i Nidarosdomen i 1873. Han var blant annet forfatter av historiske verker og diktsamlinger. Han forsonlige holdning i 1905 bidro til å avverge krigsfaren og sikre et fredelig oppgjør mellom de to nabolandene.

Like etter at kong Oscar II overtok som konge, forlot Norges speciedalere og skilling til kroner og øre i det vi gikk fra sølv- til gullmyntfot. Det var en formidabel revolusjon i vårt pengevesen, som i ettertid la grunnlaget for et nytt samleområde.

Oscar IIs mynter er de som er enklest å finne i dag av 1800-tallets mynter, men også her finnes sjeldenheter. Det er enkelt å skille mellom norske og svenske mynter fra denne perioden: For portrettmynter gjelder det at mynten er fra det landet som nevnes først. For øremynt skrives øre med ø dersom mynten er norsk, og med ö hvis mynten er svensk.

For å se Kong Oscar II norske myntutgivelser, klikk her!

Om Kong Oscar II:

Født: 21. januar 1829

Ektefelle:  Sofia av Nassau

Norges konge: 1872 – 1905

Valgspråk: «Broderfolkenes vel»

Forgjenger: Kong Carl XV

Etterkommer: Kong Haakon VII