@

1 speciedaler 1861 – 1862

Det spesielle ved 1 speciedaleren fra 1861 er at den er signert med en ”B”, som står for myntgravør og billedhugger Brynjulf Bergslien som graverte mynten. Speciedaleren ble preget i bare 13 eksemplarer. Saken var nemlig den at grunnsteinen i Stortingsbygningen skulle nedlegges dette året, og i den forbindelse bestilte Finansdepartementet 10 eksemplarer av speciedaleren, sammen med 10 eks. av en ½ specie, en 24 skilling og en 12 skilling. Et eksemplar av hver mynt skulle legges i grunnsteinen. I tillegg til de 10 myntene ble det preget 3 eksemplarer som etter loven skulle avleveres til diverse institusjoner. På en auksjon i Stockholm i 2015 ble et eksemplar av denne speciedaleren solgt. Da gang måtte kjøperen betale vel 1,8 millioner svenske kroner pluss omkostninger for mynten, en gedigen rekord for en norsk speciedaler.

Spesifikasjoner

Valør:
1 speciedaler
Konge:
Carl XV
Diameter:
39 mm
Metall:
sølv
Metallinnhold:
875
Vekt:
28,89 g
Metall vekt:
25,28 g
Myntverk:
Den Kongelige Mynt
© Samlerhuset

Årgang og pris:

Lyst til å se hva mynten er verdt?

Logg inn her eller registrer deg for et HELT GRATIS digitalt abonnement på myntkatalogen Norges Mynter !

Klikk her for å lese mer!
Valør Årstall Opplag Proof Kv. 0 Kv. 0/01 Kv. 01 Kv. 1+ Kv. 1 Kv. 1- Spesifikasjon
1 speciedaler  1861  - - - - - - - - -
1 speciedaler  1861  - - - - - - - - -
1 speciedaler  1862  - - - - - - - - -
Google Ads Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod temporLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod temporLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod temporLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod temporLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod temporLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod temporLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod temporLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor

Carl XV

Norges Konge: 1859 - 1872

«Land skal med lov bygges»
På den tiden Carl XVs mynter ble preget var det mange ivrige myntsamlere i Norden. Derfor finner vi av og til helt fantastiske vakre eksemplarer av hans mynter. Disse må ha havnet i en samling allerede ved utgivelsen og har deretter vandret fra samling til samling uten noen gang å ha vært i sirkulasjon. Fra Carl XVs regenttid stammer også de sjeldneste myntene fra hele unionstiden.