@

Betegnelser for kvalitet på mynter

Denne listen er en oversikt over betegnelser på kvalitet på norske mynter. Oversikten inkluderer illustrasjoner, men disse er beregnet å være veiledende. Hvis du er usikker på kvalitet på mynter du har kjøpt eller ønsker å selge, anbefaler vi  at du oppsøker  en myntekspert.

Den første listen er altså en liste over kvalitet på mynter beregnet på masseproduksjon. Nedenfor kommer en gjennomgang av proof og brilliant. Deretter kommer en sammenlikning mellom norsk, dansk, engelsk og tysk inndeling.

 

Kvalitetsbetegnelse på norske mynter

0: Usirkulert mynt. Dette er høyeste kvalitet på mynter beregnet for masseproduksjon. Mynter skal være nye og uten slitasje, men på grunn av masseproduksjon ikke nødvendigvis absolutt perfekt.
0/01: Nesten usirkulert mynt. Ingen spor av sirkulasjon, kun svak «kabinettslitasje».
01: Meget pent eksemplar. En mynt som viser lite tegn på å ha vært i sirkulasjon. Kun lett slitasje på de høyeste punkter.
1 +: Pent eksemplar. Mynten kan lett sees å ha vært i sirkulasjon, men uten vesentlig slitasje.
1: Fullgodt eksemplar. Merkbar slitasje, men alle sifre, bokstaver og myntens hoveddetaljer er fullt leselige.
1-: Ikke fullgodt eksemplar. Mynten er fullt identifiserbar, men bærer preg av kraftig slitasje.

 

Proof: En fullpreget feilfri mynt som er preget med mer enn ett slag for å oppnå den maksimale skarphet og det fullpreg som ønskets. Stemplene er produsert med høyglans-polerte flater, mattet relief, større relieffhøyde enn for vanlig sirkulasjonsmynt og med meget høy grad av nøyaktighet.
Briljant: En perfekt usirkulert mynt med en svært pen overflate, om en ikke så speilblank som en «proof» mynt.

 

Uttrykk på kvalitet på mynter på forskjellige språk

Norsk Dansk Engelsk Tysk
Proof Medalliepræg Proof Polierte Platte
Briljant Stempelglans Brilliant uncirculated Stempelglans
0 0 Unc. (Uncirculated) F.d.c. (Fleur de coin)
01 01 EF (extremely Fine Vorzüglich
1+ 1+ VF (very fine) ss (sehr schön)
1 1 F (Fine) s (schön)
1 – 1 – VG (very good) sge (sehr gute erhaltung)
2 2 G (good) G.e. (Gut erhalten)
3 3 P (poor) Gering erhaten schlecht

Denne oversikten har altså med seg oversikten helt ned til 3. Nivå 2 0g 3 er sjelden med på oversikten. Nivå 2 og 3 regnes som så dårlige at med mindre det er svært sjeldne mynter, anbefales det ikke å samle på mynter i denne kvaliteten.

Nivået  0/01 er et særnorsk fenomen. Det er ikke uvanlig at enkelte land har egne inndelinger, for eksempel har det i Danmark eksistert en 1+-01.