@

1 speciedaler 1819 – 1824

I 1819 ble det under Kong Carl XIV Johan iverksatt utmynting av speciedaler på Kongsberg. Dette var den første speciedalertypen preget etter opprettelsen av Norges Bank, og varianten ble kun utgitt i fire år; 1819, 1821, 1823 og 1824. Portrettet viser en ung barhodet konge omgitt av en omskrift der Norge nevnes foran Sverige. Dette hadde vært et stridsspørsmål der nordmennenes krav om rangen i myntinnskriftene hadde vunnet frem i årene etter 1814. Revers viser riksløven med hellebard på kronet skjold, alt innenfor eikekrans

Spesifikasjoner

Valør:
1 speciedaler
Konge:
Carl XIV Johan
Diameter:
39,5 mm
Metall:
sølv
Metallinnhold:
875
Vekt:
28,89 g
Metall vekt:
25,28 g
Myntverk:
Den Kongelige Mynt
© Samlerhuset

Årgang og pris:

Lyst til å se hva mynten er verdt?

Logg inn her eller registrer deg for et HELT GRATIS digitalt abonnement på myntkatalogen Norges Mynter !

Klikk her for å lese mer!
Valør Årstall Opplag Proof Kv. 0 Kv. 0/01 Kv. 01 Kv. 1+ Kv. 1 Kv. 1- Spesifikasjon
1 speciedaler  1819  - - - - - - - - -
1 speciedaler  1821  - - - - - - - - -
1 speciedaler  1823  - - - - - - - - -
1 speciedaler  1824  - - - - - - - - -
Google Ads Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod temporLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod temporLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod temporLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod temporLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod temporLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod temporLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod temporLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor

Carl XIV Johan

Norges Konge: 1818 - 1844

«Folkets kjærlighet min belønning»
Under Carl XIV Johan begynner en ny tid for norsk pengevesen. En lang rekke vakre speciedaler ser dagens lys, med samme sølvinnhold som i de gamle norske dalerne. Også ½-speciedaler, 24-skillinger, 8-skillinger, 4-skillinger og 2-skillinger blir preget i sølv, i tillegg til 2-skillinger, 1-skillinger og ½-skillinger i kobber. Noen av myntene er meget sjeldne i dag, blant annet speciedaleren fra 1833.