@

Personvern og brukervilkår

Brukervilkår

Generelt

Norgesmynter.no er en internettbasert tjeneste der du som bruker kan få tilgang til informasjon om norske mynter som er utgitt fra 1814 og frem til i dag. Norgesmynter.no kan brukes med eller uten registrering og innlogging. Ved å registre deg og foreta innlogging på siden kan du få tilgang til ytterligere innhold og funksjonalitet.

Norgesmynter.no er per i dag gratis, men i fremtiden vil hele eller deler av norgesmynter.no bli lagt bak en betalingsmur for å sikre finansiering av drift, videreutvikling og oppdateringer av innholdet.

Informasjon om oss

Norgesmynter.no tilbys i felleskap av Samlerforlaget Norske Mynter AS, som eier av rettighetene til katalogen Norges Mynter, sammen med morselskapet Samlerhuset Norge AS med felles adresse Rosenholmveien 25, 1414 Trollåsen. Vi er en del av konsernet Samlerhusetgruppen. Du kan finne mer informasjon om konsernets internasjonale virksomheter på www.samlerhuset.com.

Brukervilkår

Disse vilkårene regulerer forholdene mellom oss og deg som bruker av norgesmynter.no. Du må gjøre deg kjent med disse vilkårene før du begynner å anvende norgesmynter.no. Ved å bruke norgesmynter.no godtar du disse vilkårene, inkludert at vilkårene når som helst kan endres av oss.

Avsnittet nedenfor om «Registrering, brukernavn og passord» gjelder likevel bare for brukere som velger å registrere seg med en egen personlig bruker på norgesmynter.no. Vilkårene gjelder så lenge du anvender norgesmynter.no, og er bindende også etter at din bruk av norgesmynter.no har opphørt. Hvis du på noe tidspunkt ikke godtar eller klarer å overholde vilkårene har du ikke lov til å bruke norgesmynter.no.

Vi forbeholder oss retten til å sperre din personlige bruker eller hindre tilgang til norgesmynter.no dersom disse vilkårene ikke overholdes. Brudd på vilkårene kan være straffbart og medføre erstatningsansvar.

Registrering, brukernavn og passord

Dersom du velger å registrere deg med en personlig bruker på norgesmynter.no må du oppgi fullstendige og korrekte opplysninger om deg selv. For å kunne opprette en bruker på norgesmynter.no må du ha fylt 18 år. Ved registreringen må du velge et brukernavn (e-postadresse) og passord. Ta godt vare på brukernavn og passordet og pass godt på at andre ikke får tilgang til disse opplysningene. Har du mistanke om at andre kan ha fått tak i disse opplysningene så bør du øyeblikkelig gå inn å endre passordet ditt. Hvis vi får mistanke om at en annen enn deg selv har fått tilgang til brukeren din, så kan vi midlertidig sperre tilgangen inntil du får opprettet et nytt passord.

Merk at disse vilkårene gjelder så lenge du bruker norgesmynter.no og har en personlig bruker hos oss. Hvis du ønsker å slette din personlige bruker så må du ta kontakt med vår kundeserviceavdeling på kundeservice@samlerhuset.no .

Informasjonskapsler

Norgesmynter.no benytter informasjonskapsler som lagres på brukernes, både registrerte og uregistrertes, terminalutstyr. Informasjon om dette blir det opplyst om når du kommer inn på norgesmynter.no. Les mer om vår bruk av informasjonskapsler her.

Personopplysninger

Når du oppretter en bruker, samt når du besøker norgesmynter.no, kommer vi til å samle inn og behandle visse opplysninger om deg. Du kan lese mer om hvilke opplysninger vi samler inn og hvordan vi behandler dem i vår personvernerklæring lenger ned.

Om tjenesten som leveres til deg som bruker av nettstedet norgesmynter.no

Norgesmynter.no er en tjeneste som tilbys “som den er” og “som tilgjengelig”, og vi gir ingen garantier eller lovnader vedrørende riktigheten eller fullstendigheten i innhold, informasjon, tjenester eller annet materiell som leveres på eller gjennom norgesmynter.no. Vi gir ingen uttrykkelige eller implisitte garantier for norgesmynter.no funksjon, tilgjengelighet, kvalitet, brukervennlighet eller sikkerhet.

Du godtar at vi kan oppdatere og endre norgesmynter.no fra tid til annen, og at vi kan fastsette og endre vilkår og begrensninger for norgesmynter.no og bruken av denne. Du forstår og godtar at (i) det ikke er teknisk mulig å tilby en fullstendig feilfri tjeneste og at vi ikke kan love å gjøre det; (ii) at feil kan lede til at norgesmynter.no er midlertidig utilgjengelig; (iii) at materialet du mottar når du bruker norgesmynter.no kan inneholde feil eller unøyaktigheter og (iv) at norgesmynter.no kan påvirkes av forhold som ligger utenfor vår kontroll.

Vi forbeholder oss også retten til når som helst slutte å tilby norgesmynter.no. Vi forbeholder oss retten for fremtiden til å legge hele eller deler av norgesmynter.no bak en betalingsmur, uten at det ytes noen form for kompensasjon til brukere som har registrert seg med en personlig bruker mens norgesmynter.no var gratis.

Immaterielle Rettigheter

Alt innhold på norgesmynter.no er beskyttet av norsk og internasjonal opphavsrettslovgivning. Alle opphavsrettigheter og andre immaterielle rettigheter i materiale og innhold som inngår i norgesmynter.no eies eller lisensieres av oss. Vi gir deg en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig og begrenset lisens til å utnytte slike rettigheter som del av din bruk av norgesmynter.no for personlige og private formål (og ikke for noe kommersielt formål/i næringsvirksomhet) forutsatt at du ikke:

a. kopierer, publiserer, gjengir, leier ut, lisensierer ut, poster, utsender, distribuerer, sender eller på annen måte gjør innholdet i norgesmynter.no tilgjengelig for allmennheten eller gir andre rett til å gjøre dette;

b. laster ned og/eller videreformidler eller deler noe av innholdet fra norgesmynter.no annet enn gjennom innebyggede funksjoner for deling på sosiale medier, eller krever betalt for tilgang til innhold hentet fra norgesmynter.no;

c. omgår, endrer, fjerner, utleder strukturen eller rekonstruerer, skaper avledede produkter av, tar fra hverandre, endrer norgesmynter.no eller på annen måte manipulerer noen sikkerhetsfunksjon, kryptering eller annen teknologi eller programvare som utgjør en del av norgesmynter.no.

Du oppnår ingen eiendomsrettigheter eller andre rettigheter til norgesmynter.no eller til noe av innholdet på norgesmynter.no.

Brudd på disse bestemmelser vedrørende immaterielle rettigheter vil alltid anses som vesentlig brudd på brukervilkårene som gir oss rett til umiddelbart å stenge din tilgang til norgesmynter.no eller på annen måte forhindre fortsatt opptreden i strid med brukervilkårene. Brudd på bestemmelsen kan også være straffbart og medføre erstatningsansvar.

Ansvarsbegrensning

Du godtar at vi ikke har noe ansvar for tap eller skade som skyldes eller kan henføres til disse brukervilkårene eller bruk av norgesmynter.no. Denne ansvarsbegrensningen omfatter alle former for tap og skade, både direkte og indirekte. Vi godtar heller ikke noen form for ansvar overfor deg for forsinkelser eller feil i norgesmynter.no. Ingenting i disse vilkårene skal likevel leses som en fraskrivelse av ansvar vi i henhold til gjeldende lovgivning ikke kan fraskrive oss.

Brukerens plikter

Bruk av norgesmynter.no må alltid skje i samsvar med disse brukervilkårene og gjeldende lovgivning og praksis. Du er ansvarlig for egen bruk av norgesmynter.no.

Lenker og innhold fra andre sider

Norgesmynter.no kan inneholde lenker til andre nettsider og/eller applikasjoner som vi ikke har kontroll med. Vi har ingen kontroll over innholdet på andre eksterne nettsteder, og vi kan derfor ikke påta oss noe ansvar for dem eller for tap eller skader som måtte oppstå på grunn av din bruk av dem. Vi kan ikke bekrefte eller garantere opplysninger eller innhold på andre nettsteders applikasjoner eller informasjon i norgesmynter.no som hentes fra slike eksterne nettsteder/applikasjoner.

Endring av brukervilkårene

Vi kan når som helst gjøre endinger i disse brukervilkårene, og vil informere om endringene ved å alltid angi når brukervilkårene sist ble oppdatert i innledningen eller avslutningen av dette dokumentet. Ved vesentlige endringer i disse vilkårene vil vi i tillegg informere deg ved å legge ut tydelig informasjon om dette i norgesmynter.no. Ved å fortsette å bruke norgesmynter.no godkjenner du de endrede brukervilkårene. Dersom du på noe tidspunkt ikke aksepterer eller kan etterleve brukervilkårene har du ikke anledning til å bruke norgesmynter.no.

Sikkerhet

Du må ikke prøve å omgå våre sikkerhetssystemer eller på annen måte prøve å teste norgesmynter.no sikkerhet.

Du må ikke bruke norgesmynter.no på en måte som kan skade, sette ut av funksjon, overbelaste, forhindre eller krenke andre brukeres bruk av norgesmynter.no. Dette inkluderer å sende eller overføre materiell som inneholder datavirus eller andre datamaskinkoder, -filer eller -programmer som er laget for å skade, forstyrre, ødelegge eller begrense funksjonaliteten på programvare, maskinvare eller utstyr som er direkte eller indirekte forbundet med norgesmynter.no.

Du må ikke prøve å få uautorisert tilgang til systemer, nettverk, innhold eller informasjon som utgjør norgesmynter.no eller de systemer norgesmynter.no er basert på. Du må heller ikke prøve å tilegne deg materiell eller informasjon som ikke er ment gjort tilgjengelig eller oppnåelig på norgesmynter.no.

Brudd på disse bestemmelsene skal alltid regnes som vesentlig brudd på disse vilkårene og betingelsene, og gir oss retten til å umiddelbart stenge norgesmynter.no for deg og/eller gjøre norgesmynter.no utilgjengelig for deg, eller på andre måter forhindre fortsatt forbudt atferd.

Hele avtalen

Disse brukervilkårene utgjør sammen med vår personvernerklæring og vår informasjon om bruk av informasjonskapsler hele avtalen mellom deg og oss, og erstatter alle eventuelle tidligere avtaler, både skriftlige og muntlige, mellom deg og oss relatert til bruken av nettstedet norgesmynter.no.

Force Majeure

Vi har ikke noe ansvar overfor deg for manglende ytelse, utilgjengelighet eller svikt i nettstedet norgesmynter.no, eller for forsinkelser i overholdelse av disse vilkårene og betingelsene, dersom slik manglende ytelse, utilgjengelighet eller svikt er resultatet av årsaker utenfor vår rimelige kontroll.

Ugyldighet

Dersom en av bestemmelsene i denne avtalen skulle anses for å være ugyldig eller ikke kunne håndheves, skal ikke denne bestemmelsen på noen måte innvirke på eller gjøre de resterende bestemmelsene ugyldige eller ikke-håndhevbare. Bestemmelsen skal fortsatt håndheves i den grad loven tillater.

Kontaktopplysninger

Hvis du har spørsmål om bruken av norgesmynter.no eller om disse vilkårene, kan du kontakte oss på kundeservice@samlerhuset.no.

Lovvalg

Disse brukervilkårene, personvernerklæringen og bruk av informasjonskapsler skal forståes på bakgrunn av norsk lov og verneting er norske domstoler.

Dato: 04.09.2018

Personvernerklæring

Om oss

Samlerforlaget Norges Mynter AS er juridisk eier av nettstedet norgesmynter.no, og er sammen med morselskapet Samlerhuset Norge AS, som organiserer driften av norgesmynter.no, felles behandlingsansvarlige for personopplysningene som lagres og brukes om brukerne av norgesmynter.no, samt for de som melder seg på våre elektroniske nyhetsbrev.

Våre kontaktopplysninger

Samlerforlaget Norges Mynter AS og Samlerhuset Norge AS har felles forretningsadresse og besøksadresse ved Rosenholmveien 25, 1414 Trollåsen og postadresse Postboks 523, 1411 Kolbotn, samt kan nåes på telefon 66 81 15 00 eller e-post kundeservice@samlerhuset.no.

Hvilke personopplysninger vi samler inn og hvor lenge vi tar vare på disse

Hvilke personopplysninger vi registrer om deg vil variere etter om du velger å opprette en egen bruker på norgesmynter.no, om du melder deg på våre elektroniske nyhetsbrev, samt om du velger å bruke norgesmynter.no med eller uten innlogging.

Opplysninger som vi tar vare på om deg som er en registrert med en personlig bruker på norgesmynter.no

Når du oppretter en egen personlig bruker på norgesmynter.no så tar vi vare på opplysningene som du gir oss om navn, e-postadresse og passord for pålogging. Disse opplysningene vil deretter bli brukt for å kunne administrere påloggingen din på norgesmynter.no. Vi vil også kunne sende deg informasjon og varsler per e-post relatert til driften, oppdatering av brukervilkår, og nye funksjoner ved norgesmynter.no. Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysningene er din aksept av brukervilkårene når du oppretter en personlig bruker. Vi tar vare på disse opplysningene så lenge du har en personlig bruker registrert hos norgesmynter.no.

Opplysninger som vi tar vare på om deg som abonnerer på våre nyhetsbrev

Velger du å melde deg på Samlerhuset sin tjeneste for utsendelse av elektroniske nyhetsbrev så vil vi ta vare på e-postadressen din for å kunne foreta utsendelse av nyhetsbrev til deg. Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysningene vil være din påmelding til våre nyhetsbrev. Samlerhuset tar vare på e-postadressen inntil du melder deg av våre nyhetsbrev. Du kan når som helst enkelt og kostnadsfritt melde deg av Samlerhuset sine nyhetsbrev ved å benytte deg av avmeldingslenken som finnes nederst i nyhetsbrevet eller ved å sende en forespørsel om dette til kundeservice@samlerhuset.no.

Opplysninger som vi tar vare på om alle som besøker norgesmynter.no

Utover lagring av navn, brukernavn/e-postadresse og passord for pålogging av norgesmynter.no, så gjør vi også oppmerksom på at opplysninger som f.eks. IP-adresse og hvordan brukerne navigerer på norgesmynter.no vil kunne bli lagret i loggene til vårt IT-system for både registrerte og uregistrerte brukere. Informasjon om bruken er nødvendig for at vi skal kunne sikre at norgesmynter.no fungerer på en god og stabil måte. Det rettslige grunnlaget for lagring av disse dataene er din aksept av brukervilkårene for norgesmynter.no. Opplysninger relatert til bruk og navigeringen på norgesmynter.no lagres bare midlertidig og slettes rutinemessig etter 12 måneder.

Opplysninger om vår bruk av informasjonskapsler på norgesmynter.no

Nettstedet norgesmynter.no benytter informasjonskapsler som lagres på brukernes, både registrerte og uregistrertes, terminalutstyr. Informasjon om dette blir det opplyst om når du kommer inn på norgesmynter.no. Les mer om vår bruk av informasjonskapsler på norgesmynter.no her.

Sikkerhet

Alle personopplysninger blir lagret i et sikkert driftsmiljø, og vil bli vedlikeholdt årlig. Webserver driftes av tredjepart og ligger fysisk hos Digiplex i Oslo. Sikkerhetssertifikatet fornyes automatisk hver måned. Dette sørger for trygg lagring og sending av data.

Hvem deler vi personopplysningene dine med

Vi deler personopplysninger med våre tjenesteleverandører i den utstrekning det er nødvendig for å yte tjenester til deg. Dette er leverandører som bistår bl.a. i distribusjon av våre elektroniske nyhetsbrev, og hosting og drift av norgesmynter.no.

Vi deler også opplysningene med andre selskap i vårt konsern i den utstrekning det er nødvendig for interne administrative formål.

All vår deling av personopplysninger er underlagt databehandleravtaler som sikrer at også våre leverandører og partnere opptrer i samsvar med gjeldende lover og regelverk.

Vi selger eller deler ikke personopplysningene dine med andre eksterne aktører.

Rett til innsyn, retting, sletting, begrensing i måten vi behandler personopplysningene og dataportabilitet

Personopplysningsloven gir deg rett til å stille oss spørsmål om hva slags informasjon vi har lagret om deg, kilden til denne informasjonen, og hvordan denne informasjonen har blitt benyttet. Du har rett til å få utlevert informasjon om de personopplysningene som vi har lagret om deg, be om at opplysningene vi har skal slettes, rettes eller at behandlingen skal begrenses. I tillegg har du rett til å be om å få dine data overført til en annen juridisk enhet (dataportabilitet).

Enhver slik anmodning må være skriftlig og rettes til adressen nedenfor. Av hensyn til personvernet vil vi kunne be om legitimasjon eller annen form for autentisering før spesifikke personopplysninger oppgis eller oversendes.

Hvis du ønsker å oppdatere informasjonen din, ber vi deg vennligst rette en skriftlig anmodning til:

Personvernrådgiver
Samlerhuset Norge AS
Postboks 523
1411 KOLBOTN

Eller personvern@samlerhuset.no

Eventuelle klager på Samlerhuset Norge AS’ behandling av personopplysninger kan rettes til Datatilsynet, Postboks 8177 Dep., 0034 OSLO eller epost: postkasse@datatilsynet.no.

Oppdatert 04.09.2018