@

Om Myntkatalogen Norges Mynter

norgesmynter.no driftes og eies av Samlerforlaget Norges Mynter AS som i 49 år har stått bak den årlige utgivelsen av myntkatalogen Norges Mynter. Likt som katalogen gir norgesmynter.no deg priser og informasjon om samtlige av Norges mynter fra 1814 frem til i dag. Prisene utarbeides av en redaksjon bestående av sentrale norske mynthandlere.

Prisene for Norges mynter fra 1814 til i dag er basert på utallige auksjoner og transaksjoner mellom forhandlere og samlere gjennom hele året. For medlemmene av komiteen er det viktig at samtlige norske mynter blir vurdert slik at alle samlere av norske mynter skal få nytte av myntkatalogen Norges mynter.

Per dags dato består redaksjonen i myntkatalogen Norges Mynter av følgende medlemmer:

Gunnar Thesen
Nesten 50 års erfaring som mynthandler og auksjonarius.

Georg Klammt
Erfaren Myntinnkjøper, 17 ¨r i Tyskland, og 19 år i Norge

Eirik Myge
Numismatiker og mynthandler.

Vi håper både den digitale og den papirbaserte myntkatalogen tilfredsstiller samlerens ønsker, og gir svar på spørsmål fra myntenes fascinerende verden. Har du synspunkter eller ønsker som kan utvikle katalogen ytterligere er det bare å ta kontakt.

Postadresse

Postboks 523
1411 Kolbotn

Besøksadresse

Rosenholmveien 25
1414 Trollåsen
Organisasjonsnummer: NO 871 189 862 MVA